1. PISANI PRIGOVOR
   

  U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti pisani prigovor u zakonskom roku od 14 dana od primitka pošiljke, e-mailom na: info@a-1.hr, putem faxa na broj: 051 614 066, poštom na adresu: A1 d.o.o., Ciottina 26, 51000 Rijeka ili putem online obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda.

  Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena;
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja;
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja.

  Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. A1 d.o.o. će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja te odgovoriti u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

  U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

  A1 d.o.o. će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

  Robu će preuzeti A1 d.o.o. ili njegov ugovorni logistički partner, na adresi na koju je bila isporučena ili na drugoj adresi, prema prethodnom dogovoru s kupcem.

  Kupac je dužan robu predati A1 d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Kupac može robu sam vratiti na adresu A1 d.o.o., o svom trošku, o čemu treba prethodno obavijestiti trgovačko društvo A1 d.o.o..

  Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 2. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA
   

  A1 d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca koji je  primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je roba vraćena ili nakon što je dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove za povrat.

 3. INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA
   

  Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

  To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

  Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

  Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.